Nayaz Khudabux

Beginner

IHL 2017-2018

regular seasonGPGAPTSPIMPPG
IHL Knights
IHL
923560.56
regular seasonGPGAPTSPIMPPG
IHL Knights
IHL
923560.56

IHL 2016-2017

regular seasonGPGAPTSPIMPPG
Lightning
IHL
1434720.50
regular seasonGPGAPTSPIMPPG
Lightning
IHL
1434720.50

IHL 2015-2016

regular seasonGPGAPTSPIMPPG
Penguins
IHL
148142221.57
regular seasonGPGAPTSPIMPPG
Penguins
IHL
148142221.57

IHL 2014-2015

regular seasonGPGAPTSPIMPPG
Sharks
IHL
1416925171.79
regular seasonGPGAPTSPIMPPG
Sharks
IHL
1416925171.79